Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania č. 385/2022

Žiadateľ: Simona Fekulová, U Hluška 2179, 022 04 Čadca 

Stavba: Rekreačný dom

Dokument na stiahnutie:pdfOznamenie_o_zacati_konania_rekreacny_dom.pdf

Vyvesené: 11.10.2022

Zvesené: