STAVEBNÉ POVOLENIE - "Rodinný dom " zo dňa 22.06.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Stará Bystrica a manž. Jana Fidermáková, Lutiše č. 181, 013 05 Belá

Vyvesené: 22.06.2021

Zvesené: 08. 07.2021

Dokumenty na stiahnutie: pdfstavebne_povolenie_120_2021_fidermak_rodinny_dom.pdf

STAVEBNÉ POVOLENIE - "Vodovodná prípojka a studňa" zo dňa 22.06.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Gabriela Repková, Radôstka č. 254, 023 04

Vyvesené: 25.06.2021

Zvesené:12.07.2021

Dokumenty na stiahnutie: pdfSP_163_2021_Ma_SP_VOD_Pripojka.pdf

STAVEBNÉ POVOLENIE - "Novostavba rodinného domu" č. 144/2021/Ma zo dňa 21.06.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Gabriela Repková, Radôstka č. 254, 023 04

Vyvesené: 25.06.2021

Zvesené: 12.07.2021

Dokumenty na stiahnutie:pdfSP_RD_144_2021.pdf

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania

č. 177/2021 zo dňa 17.05.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Radôstka a manž. Jana Fidermáková, Lutiše č. 181, 013 05
Belá pri Varíne 

Vyvesené: 18. 05. 2021

Zvesené: 03 .06. 2021

Dokumenty na stiahnutie: pdf20210517_Ozn._ÚR_a_SP_studňa_Fidermák.pdf

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania

č. 120/2021 zo dňa 12.05.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Radôstka a manž. Jana Fidermáková, Lutiše č. 181, 013 05
Belá pri Varíne 

Vyvesené: 13. 05. 2021

Zvesené:  31 .05 .2021

Dokumenty na stiahnutie: pdf20210510_Ozn._ÚR_a_SP_Fidermák.pdf

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania

č. 163/2021 zo dňa 03.05.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník:Gabriela Repková, Radôstka č. 254, 023 04 Radôstka 

Vyvesené: 03.05.2021

Zvesené: 19.05.2021

Dokumenty na stiahnutie:pdf20210503_Ozn._SP_Studňa_Repková.pdf

V súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Radôstka zverejňuje verejnú vyhlášku Okresného úradu Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorá sa týka územného plánu regiónu Žilinského kraja. Kompletné znenie nájdete v priloženom dokumente.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ je možné predkladať najneskôr do 22. 04. 2021 na adresu:

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 041/ 733 5696

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade v Žiline, odbore starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

 
 
Vyvesené dňa 16. 04. 2021 
Zvesené dňa: 03.05.2021