Stavebníci: Stanislav Slivka, Lutiše 52, 013 05 Lutiše a Eva Slivková, Radôstka 231, 023 04 Radôstka
Stavba: Rodinný dom na pozemku č. p. KN-C 3300/3 v k. ú. Radôstka

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli obce: 09.08.2017
Dátum zvesenia na úradnej tabuli obce: 24.08.2017

pdfStavebne_povolenie_277-2017.pdf61.52 KB

pdfSituácia_umiestnenia_stavby.pdf211.13 KB

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 12.07.2017

Dátum zvesenia na úradnej tabuli: 27.07.2017

pdfOU_POZEMKOVY_A_LESNY_ODBOR_CADCA_ODLOZENIE_VECI.pdf1.03 MB

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo v Radôstke dňa 17. júna 2022 (piatok) na stiahnutie tu:pdfPozvanka_OZ_17_06_2022.pdf

Zápisnica zo zasadnutia stiahnipdfZápisnica_OZ_17_06_2022.pdf

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Radôstka, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2022 (piatok) o 15:00 hod. v budove obecného úradu (sála, I. poschodie)

pdfPozvanka_OZ_21_01_2022.pdf

pdfVZN_1_2022_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_vodu_zverejnene_14122021.pdf

pdfZápisnica_prerokovanie__pripomienky_VZN_01_2022.pdf

 Zverejnené: 13. 01. 2022

 

pdfZápisnica_13_OZ_21012022.pdf