Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia  Na stiahnutie 
2840019154 Dodávka elektriny  VSE, a.s. Košice 18.01.2019 pdfFA_2840019154.pdf
012019 Oprava auta CA 373 CB Marián Boris, Stará Bystrica č. 378 18.01.2019 pdfFA_12019.pdf
2792019 Predplatné na zasielanie informácií o dotáciách a grantoch SAMMET - informačný systém samosprávy o.z. 18.01.2019 pdfFA_2792019.pdf
20190001 Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti + poradenstvo Agentúra Európa, s.r.o.,Dolné Rudiny 43/8209, Žilina 18.01.2019 pdfFA_20190001.pdf
 50180076 Poplatok za odvoz a likvidáciu TKO - 12/2018   CA - CARGO, s.r.o., Čadca, 022 01  22.01.2019  pdfFA_50180076.pdf
 2850035063  Dodávky elektriny  - finančné vysporiadanie  VSE, a.s. Košice  22.01.2019 pdfFA_2850035063.pdf
 8706511189

 Dodávka plynu za obdobie 

01.01.2019 - 31.03.2019

 SPP, a.s., Bratislava  22.01.2019  pdfFA_8706511189.pdf
50190090 Poplatok za odvoz a likvidáciu TKO - 01/2019 CA - CARGO, s. r. o., Čadca, 022 01 15.02.2019 pdfFA_50190090.pdf
 2840019154 Dodávka elektriny 01/2019  VSE, a. s., Košice  15.02.2019 pdfFA_2840019154.pdf
 2850035063  Dodávka elektriny 02/2019  VSE, a. s., Košice  15.02.2019  pdfFA_2850035063.pdf
 20190034  Právne služby za obdobie 01/2019  Advokátska kancelária, JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca  15.02.2019 pdfFA_20190034.pdf
8226159088 Poplatok za telekomunikačné služby  Slovak Telekom, a.s., Bratislava   15.02.2019 pdfFA_8226159088.pdf
 51000001210  Vyúčtovacia faktúra  SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, BA   15.02.2019  pdfFA_5100001210.pdf
23190007 Zimná údržba MK za mesiac január 2019  - Radôstka-Krasotín Správa ciest ŽSK, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca  18.02.2019 pdfFA_23190007.pdf
 20190293  Nákup tonerov  WAY - COPY SK, s. r. o., Vysoká nad Kysucou 20.02.2019  pdfFA_20190293.pdf
5041801527 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina 04.03.2019 pdfFA_5041801527.pdf
2850035063 Elektrina dodávka od 01.03.2019 do 31.03.2019 VSE, a.s., Košice 06.03.2019 pdfFA_2850035063.pdf
8228200782 Poplatok za telekomunikačné služby  Slovak Telekom, a.s., Bratislava  06.03.2019

 

pdfFA_8228200782.pdf

 00000108 Školné za základnú odbornú prípravu preventivárov PO obci   Dobrovoľná požiarna ochrana SR 08.03.2019 pdfFA_00000108.pdf
32019 Zimná údržba Milan Prievozník, Stará Bystrica č. 402 08.03.2019 pdfFA_32019.pdf
 20190120  Poplatok za právne služby 02/2019 Advokátska kancelária  - JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca  11.03.2019 pdfFA_20190120.pdf
 2019034 Tabule   MP Profit PB, Považská Bystrica  14.03.2019  pdfFA_20190034.pdf
 22519000182  Prenájom   SVP, š.p., OZ Piešťany 18.03.2019  pdfFA_225190182.pdf
 225190195  Prenájom   SVP, š.p., OZ Piešťany 18.03.2019 FA_225190195.pdf
 23190011  Zimná údržba MK za mesiac február 2019  - Radôstka-Krasotín  Správa ciest ŽSK, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca 18.03.2019  pdfFA_23190011.pdf
2840019154 Dodávka elektrickej energie 2/2019 VSE, a.s., Košice 18.03.2019 pdfFA_2840019154.pdf
50190150 Odvoz komunálneho odpadu za 2/2019 CA-CARGO, a.s., Čadca 18.03.2019 pdfFA_50190150.pdf
20190507 Nákup tonerov do tlačiarne  WAY-COPY, Nižný Kelčov 885 02.04.2019 pdfFA_20190507.pdf
2380360678 Nákup  LYRECO, CE, SE, Pezinok 02.04.2019 pdfFA_80911096.pdf
201902 Nájom na rok 2019 SEVAK a.s., Žilina  02.04.2019 pdfFA_201902.pdf
201901 Nájom miestnosti 01/06/2019 Združenie vlastníkov súkromných lesov Radôstka  02.04.2019 pdfFA__201901_.pdf
 8706590005 Dodávka zemného plynu  SPP, a. s., Bratislava   02.04.2019  pdfFA_8706590005.pdf
 2850035063  Dodávka elektriny
  01-04-2019-30-06-2019
 VSE, a.s. Košice 05.04.2019 pdfFA_2850035063_4.pdf
 20190211  Právne služby 03/2019  Advokátska kancelária  - JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca 10.04.2019 pdfFA_20190211.pdf
 1016571303 Poplatok za telekomunikačné služby  Slovak Telekom, a.s., Bratislava    08.04.2019 pdf1016571303_3-2019.pdf
 2840019154  Poplatok za dodávku elektriny Marec 2019  VSE, a.s. Košice  12.04.2019  pdfFA_2840019154_marec_2019.pdf
 50190235 Odvoz komunálneho odpadu za 03/2019  CA-Cargo, a.s., Čadca    12.04.2019  pdfFA_50190235.pdf
1020190852 Rukavice - DHZ Radôstka  Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa  17.04.2019 pdfFA_1020190852.pdf
 2850035063  Dodávka elektriny 05/2019 VSE, a. s., Košice   09.05.2019  pdfFA_2850035063.pdf
 20190287  Právne služby 04/2019  Advokátska kancelária  - JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca  09.05.2019 pdfFA_20190287.pdf
 1016571303 Poplatok za telekomunikačné služby za 04/2019   Slovak Telekom, a.s., Bratislava    09.05.2019 pdfFA_1016571303.pdf
 2840019154  Poplatok za elektrickú energiu 04/2019  VSE, a. s., Košice   17.05.2019 pdfFA_2840019154.pdf
 50190311  Poplatok za odvoz komunálneho odpadu 04/2019 CA - CARGO, a.s., Čadca    17.05.2019  pdfFA_50190311.pdf22/07/2019, 10:49
 20190361  Právne služby za 05/2019  Advokátska kancelária  - JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca 31.05.2019  pdfFA_20190361.pdf
 20190509  Prevádzku serveru CB Media, s .r .o.,  Zborov nad Bystricou  07.06.2019  pdfFA_20190509.pdf
1016571303 Poplatok za telekomunikačné služby 05/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava   07.06.2019 pdfFA_1016571303.pdf
2850035063 Poplatok za dodávku elektriny 06/2019  VSE, a. s., Košice  07.06.2019 pdfFA_2850035063.pdf
1020191616 Sady pohárov pre DHZ Radôstka Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 14.06.2019 pdfFA_1020191616.pdf
2840019154 Poplatok za elektrinu 5/2019 VSE, a.s., Košice 19.06.2019 pdfFA_2840019154.pdf
50190391 Odvoz komunálneho odpadu za 5/2019 CA - CARGO, a.s., Čadca   19.06.2019 pdfFA_50190391.pdf
OD19001 Dobropis k faktúre č. 50190150 CA - CARGO, a.s., Čadca  19.06.2019 pdfDobropis_OD19001.pdf
OD19002 Dobropis k faktúre č. 50190235 CA - CARGO, a.s., Čadca  19.06.2019 pdfDobropis_OD19002.pdf
OD19003 Dobropis k faktúre č. 50190311 CA - CARGO, a.s., Čadca  19.06.2019 pdfDobropis_OD19003.pdf
3191038907 Faktúra za odber vody SEVAK, a.s., Žilina  24.06.2019 pdfFA_3191038907.pdf
 FV2019200000090 Zasahove obleky pre DHZ Radôstka ZAHAS, s.r.o., Lipník nad Bečvou  26.06.2019  pdfFA_FV_2019_200_000090.pdf
FV2019200000089 Zásahové obleky pre DHZ Radôstka  ZAHAS, s.r.o., Lipník nad Bečvou  26.06.2019 pdfFA_2019200000089.pdf
 20191091 Tonery do tlačiarne    WAY-COPY SK, s.r.o., Vysoká nad Kysucou 11.07.2019   pdfFA_20191091.pdf
 8696988662  Dodávka plynu 01.07.2019 do 30.09.2019  SPP, a. s., Bratislava    11.07.2019 pdfFA_8696988662.pdf
2850035063_07_2019 Dodávka elektrickej energie 07/2019 VSE, a.s., Košice 11.07.2019 pdfFA_2850035063_07_2019.pdf
1016571303 Poplatok za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 11.07.2019 pdfFA_1016571303.pdf
20190436 Poplatok za právne služby 06/2019 Advokátska kancelária  - JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca 11.07.2019

pdfFA_20190436.pdf

 

 1019060003  Parková lavička Follow, s. r. o., Banská Bystrica  13.08.2019 pdfFA_1019060003.pdf 
 50190486  Odvoz komunálneho odpadu za 06/2019  CA-CARGO, s. r. o., Čadca   13.08.2019 pdfFA_50190486.pdf
 2840019154  Dodávka elektrickej energie za 06/2019  VSE, a.s., Košice  13.08.2019  pdfFA_2840019154_za_06_2019.pdf
 20190509  Poplatok za právne služby za 07/2019  Advokátska kancelária  - JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca  13.08.2019  pdfFA_20190509.pdf
2850035063 Poplatok za dodávku elektrickej energie 08/2019 VSE, a.s., Košice 13.08.2019 pdfFA_2850035063_za_08_2019.pdf
10165771303 Poplatok za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s., Bratislava  13.08.2019 pdfFA_1016571303.pdf
 1904362900 Preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2020  Poradca podnikateľa. spol. s.r.o., Žilina  26.08.2019  pdfFA_04190880424.pdf
 2019006  Stavebné práce KOBAS, s.r.o., Čadca  26.08.2019  pdfFA_2019006.pdf
 2840019154  Dodávka elektriny  VSE, Košice  26.08.2019 pdfFA__2840019154.pdf
 50190572 Odvoz komunálneho odpadu za 07/2019  CA-CARGO, a.s., Čadca  26.08.2019  pdfFA_50190572.pdf
 90091250 Zaplatenie poistenia "Infokiosky" ČSOB Poisťovňa, a.s., Bratislava  26.08.2019 pdfpoistna_zmluva_90091250.pdf
 1020192502 Oblečenie pre hasičov FIRESYSTEM, s. r. o., Korňa  26.08.2019   FA_1020192502.pdf
 6581441441 PZP  Kooperativa, poisťovňa, a.s., Bratislava   26.08.2019 pdfpoistka_c_6581441441.pdf
6595603974 PZP Kooperativa, poisťovňa, a.s., Bratislava  26.08.2019 pdfpoistka_c_6595603974.pdf
2019031 Licencia na rok 2020 ARIAN-SK, s.r.o.,Žilina 26.08.2019 pdfFA_2019031.pdf
 0232019 Oprava sieti na ihrisku  SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava  09.09.2019  pdfFA_0232019.pdf
 20190581 Poskytnutie právnych služieb za obdobie 08/2019  Advokátska kancelária JUDr. Peter Starapáč, PhD., Čadca    09.09.2019  pdfFA_20190581.pdf