Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia  Na stiahnutie 
2840019154 Dodávka elektriny  VSE, a.s. Košice 18.01.2019 pdfFA_2840019154.pdf
012019 Oprava auta CA 373 CB Marián Boris, Stará Bystrica č. 378 18.01.2019 pdfFA_12019.pdf
2792019 Predplatné na zasielanie informácií o dotáciách a grantoch SAMMET - informačný systém samosprávy o.z. 18.01.2019 pdfFA_2792019.pdf
20190001 Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti + poradenstvo Agentúra Európa, s.r.o.,Dolné Rudiny 43/8209, Žilina 18.01.2019 pdfFA_20190001.pdf
 50180076 Poplatok za odvoz a likvidáciu TKO - 12/2018   CA - CARGO, s.r.o., Čadca, 022 01  22.01.2019  pdfFA_50180076.pdf
 2850035063  Dodávky elektriny  - finančné vysporiadanie  VSE, a.s. Košice  22.01.2019 pdfFA_2850035063.pdf
 8706511189

 Dodávka plynu za obdobie 

01.01.2019 - 31.03.2019

 SPP, a.s., Bratislava  22.01.2019  pdfFA_8706511189.pdf
50190090 Poplatok za odvoz a likvidáciu TKO - 01/2019 CA - CARGO, s. r. o., Čadca, 022 01 15.02.2019 pdfFA_50190090.pdf
 2840019154 Dodávka elektriny 01/2019  VSE, a. s., Košice  15.02.2019 pdfFA_2840019154.pdf
 2850035063  Dodávka elektriny 02/2019  VSE, a. s., Košice  15.02.2019  pdfFA_2850035063.pdf
 20190034  Právne služby za obdobie 01/2019  Advokátska kancelária, JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca  15.02.2019 pdfFA_20190034.pdf
8226159088 Poplatok za telekomunikačné služby  Slovak Telekom, a.s., Bratislava   15.02.2019 pdfFA_8226159088.pdf
 51000001210  Vyúčtovacia faktúra  SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, BA   15.02.2019  pdfFA_5100001210.pdf
23190007 Zimná údržba MK za mesiac január 2019  - Radôstka-Krasotín Správa ciest ŽSK, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca  18.02.2019 pdfFA_23190007.pdf
 20190293  Nákup tonerov  WAY - COPY SK, s. r. o., Vysoká nad Kysucou 20.02.2019  pdfFA_20190293.pdf
5041801527 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina 04.03.2019 pdfFA_5041801527.pdf
2850035063 Elektrina dodávka od 01.03.2019 do 31.03.2019 VSE, a.s., Košice 06.03.2019 pdfFA_2850035063.pdf
8228200782 Poplatok za telekomunikačné služby  Slovak Telekom, a.s., Bratislava  06.03.2019

 

pdfFA_8228200782.pdf

 00000108 Školné za základnú odbornú prípravu preventivárov PO obci   Dobrovoľná požiarna ochrana SR 08.03.2019 pdfFA_00000108.pdf
32019 Zimná údržba Milan Prievozník, Stará Bystrica č. 402 08.03.2019 pdfFA_32019.pdf
 20190120  Poplatok za právne služby 02/2019 Advokátska kancelária  - JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca  11.03.2019 pdfFA_20190120.pdf
 2019034 Tabule   MP Profit PB, Považská Bystrica  14.03.2019  pdfFA_20190034.pdf
 22519000182  Prenájom   SVP, š.p., OZ Piešťany 18.03.2019  pdfFA_225190182.pdf
 225190195  Prenájom   SVP, š.p., OZ Piešťany 18.03.2019 FA_225190195.pdf
 23190011  Zimná údržba MK za mesiac február 2019  - Radôstka-Krasotín  Správa ciest ŽSK, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca 18.03.2019  pdfFA_23190011.pdf
2840019154 Dodávka elektrickej energie 2/2019 VSE, a.s., Košice 18.03.2019 pdfFA_2840019154.pdf
50190150 Odvoz komunálneho odpadu za 2/2019 CA-CARGO, a.s., Čadca 18.03.2019 pdfFA_50190150.pdf
20190507 Nákup tonerov do tlačiarne  WAY-COPY, Nižný Kelčov 885 02.04.2019 pdfFA_20190507.pdf
2380360678 Nákup  LYRECO, CE, SE, Pezinok 02.04.2019 pdfFA_80911096.pdf