Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia  Na stiahnutie 
2840019154 Dodávka elektriny  VSE, a.s. Košice 18.01.2019 pdfFA_2840019154.pdf
012019 Oprava auta CA 373 CB Marián Boris, Stará Bystrica č. 378 18.01.2019 pdfFA_12019.pdf
2792019 Predplatné na zasielanie informácií o dotáciách a grantoch SAMMET - informačný systém samosprávy o.z. 18.01.2019 pdfFA_2792019.pdf
20190001 Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti + poradenstvo Agentúra Európa, s.r.o.,Dolné Rudiny 43/8209, Žilina 18.01.2019 pdfFA_20190001.pdf
 50180076 Poplatok za odvoz a likvidáciu TKO - 12/2018   CA - CARGO, s.r.o., Čadca, 022 01  22.01.2019  pdfFA_50180076.pdf
 2850035063  Dodávky elektriny  - finančné vysporiadanie  VSE, a.s. Košice  22.01.2019 pdfFA_2850035063.pdf
 8706511189

 Dodávka plynu za obdobie 

01.01.2019 - 31.03.2019

 SPP, a.s., Bratislava  22.01.2019  pdfFA_8706511189.pdf
50190090 Poplatok za odvoz a likvidáciu TKO - 01/2019 CA - CARGO, s. r. o., Čadca, 022 01 15.02.2019 pdfFA_50190090.pdf
 2840019154 Dodávka elektriny 01/2019  VSE, a. s., Košice  15.02.2019 pdfFA_2840019154.pdf
 2850035063  Dodávka elektriny 02/2019  VSE, a. s., Košice  15.02.2019  pdfFA_2850035063.pdf
 20190034  Právne služby za obdobie 01/2019  Advokátska kancelária, JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca  15.02.2019 pdfFA_20190034.pdf
8226159088 Poplatok za telekomunikačné služby  Slovak Telekom, a.s., Bratislava   15.02.2019 pdfFA_8226159088.pdf
 51000001210  Vyúčtovacia faktúra  SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, BA   15.02.2019  pdfFA_5100001210.pdf
23190007 Zimná údržba MK za mesiac január 2019  - Radôstka-Krasotín Správa ciest ŽSK, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca  18.02.2019 pdfFA_23190007.pdf
 20190293  Nákup tonerov  WAY - COPY SK, s. r. o., Vysoká nad Kysucou 20.02.2019  pdfFA_20190293.pdf
5041801527 Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilina 04.03.2019 pdfFA_5041801527.pdf
2850035063 Elektrina dodávka od 01.03.2019 do 31.03.2019 VSE, a.s., Košice 06.03.2019 pdfFA_2850035063.pdf
8228200782 Poplatok za telekomunikačné služby  Slovak Telekom, a.s., Bratislava  06.03.2019

 

pdfFA_8228200782.pdf

 00000108 Školné za základnú odbornú prípravu preventivárov PO obci   Dobrovoľná požiarna ochrana SR 08.03.2019 pdfFA_00000108.pdf
32019 Zimná údržba Milan Prievozník, Stará Bystrica č. 402 08.03.2019 pdfFA_32019.pdf
 20190120  Poplatok za právne služby 02/2019 Advokátska kancelária  - JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca  11.03.2019 pdfFA_20190120.pdf
 2019034 Tabule   MP Profit PB, Považská Bystrica  14.03.2019  pdfFA_20190034.pdf
 22519000182  Prenájom   SVP, š.p., OZ Piešťany 18.03.2019  pdfFA_225190182.pdf
 225190195  Prenájom   SVP, š.p., OZ Piešťany 18.03.2019 FA_225190195.pdf
 23190011  Zimná údržba MK za mesiac február 2019  - Radôstka-Krasotín  Správa ciest ŽSK, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca 18.03.2019  pdfFA_23190011.pdf
2840019154 Dodávka elektrickej energie 2/2019 VSE, a.s., Košice 18.03.2019 pdfFA_2840019154.pdf
50190150 Odvoz komunálneho odpadu za 2/2019 CA-CARGO, a.s., Čadca 18.03.2019 pdfFA_50190150.pdf
20190507 Nákup tonerov do tlačiarne  WAY-COPY, Nižný Kelčov 885 02.04.2019 pdfFA_20190507.pdf
2380360678 Nákup  LYRECO, CE, SE, Pezinok 02.04.2019 pdfFA_80911096.pdf
201902 Nájom na rok 2019 SEVAK a.s., Žilina  02.04.2019 pdfFA_201902.pdf
201901 Nájom miestnosti 01/06/2019 Združenie vlastníkov súkromných lesov Radôstka  02.04.2019 pdfFA__201901_.pdf
 8706590005 Dodávka zemného plynu  SPP, a. s., Bratislava   02.04.2019  pdfFA_8706590005.pdf
 2850035063  Dodávka elektriny
  01-04-2019-30-06-2019
 VSE, a.s. Košice 05.04.2019 pdfFA_2850035063_4.pdf
 20190211  Právne služby 03/2019  Advokátska kancelária  - JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca 10.04.2019 pdfFA_20190211.pdf
 1016571303 Poplatok za telekomunikačné služby  Slovak Telekom, a.s., Bratislava    08.04.2019 pdf1016571303_3-2019.pdf
 2840019154  Poplatok za dodávku elektriny Marec 2019  VSE, a.s. Košice  12.04.2019  pdfFA_2840019154_marec_2019.pdf
 50190235 Odvoz komunálneho odpadu za 03/2019  CA-Cargo, a.s., Čadca    12.04.2019  pdfFA_50190235.pdf
1020190852 Rukavice - DHZ Radôstka  Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa  17.04.2019 pdfFA_1020190852.pdf
 2850035063  Dodávka elektriny 05/2019 VSE, a. s., Košice   09.05.2019  pdfFA_2850035063.pdf
 20190287  Právne služby 04/2019  Advokátska kancelária  - JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca  09.05.2019 pdfFA_20190287.pdf
 1016571303 Poplatok za telekomunikačné služby za 04/2019   Slovak Telekom, a.s., Bratislava    09.05.2019 pdfFA_1016571303.pdf
 2840019154  Poplatok za elektrickú energiu 04/2019  VSE, a. s., Košice   17.05.2019 pdfFA_2840019154.pdf
 50190311  Poplatok za odvoz komunálneho odpadu 04/2019 CA - CARGO, a.s., Čadca    17.05.2019  pdfFA_50190311.pdf22/07/2019, 10:49
 20190361  Právne služby za 05/2019  Advokátska kancelária  - JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca 31.05.2019  pdfFA_20190361.pdf
 20190509  Prevádzku serveru CB Media, s .r .o.,  Zborov nad Bystricou  07.06.2019  pdfFA_20190509.pdf
1016571303 Poplatok za telekomunikačné služby 05/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava   07.06.2019 pdfFA_1016571303.pdf
2850035063 Poplatok za dodávku elektriny 06/2019  VSE, a. s., Košice  07.06.2019 pdfFA_2850035063.pdf
1020191616 Sady pohárov pre DHZ Radôstka Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 14.06.2019 pdfFA_1020191616.pdf
2840019154 Poplatok za elektrinu 5/2019 VSE, a.s., Košice 19.06.2019 pdfFA_2840019154.pdf
50190391 Odvoz komunálneho odpadu za 5/2019 CA - CARGO, a.s., Čadca   19.06.2019 pdfFA_50190391.pdf
OD19001 Dobropis k faktúre č. 50190150 CA - CARGO, a.s., Čadca  19.06.2019 pdfDobropis_OD19001.pdf
OD19002 Dobropis k faktúre č. 50190235 CA - CARGO, a.s., Čadca  19.06.2019 pdfDobropis_OD19002.pdf
OD19003 Dobropis k faktúre č. 50190311 CA - CARGO, a.s., Čadca  19.06.2019 pdfDobropis_OD19003.pdf
3191038907 Faktúra za odber vody SEVAK, a.s., Žilina  24.06.2019 pdfFA_3191038907.pdf
 FV2019200000090 Zasahove obleky pre DHZ Radôstka ZAHAS, s.r.o., Lipník nad Bečvou  26.06.2019  pdfFA_FV_2019_200_000090.pdf
FV2019200000089 Zásahové obleky pre DHZ Radôstka  ZAHAS, s.r.o., Lipník nad Bečvou  26.06.2019 pdfFA_2019200000089.pdf
 20191091 Tonery do tlačiarne    WAY-COPY SK, s.r.o., Vysoká nad Kysucou 11.07.2019   pdfFA_20191091.pdf
 8696988662  Dodávka plynu 01.07.2019 do 30.09.2019  SPP, a. s., Bratislava    11.07.2019 pdfFA_8696988662.pdf
2850035063_07_2019 Dodávka elektrickej energie 07/2019 VSE, a.s., Košice 11.07.2019 pdfFA_2850035063_07_2019.pdf
1016571303 Poplatok za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.,Bratislava 11.07.2019 pdfFA_1016571303.pdf
20190436 Poplatok za právne služby 06/2019 Advokátska kancelária  - JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca 11.07.2019

pdfFA_20190436.pdf

 

 1019060003  Parková lavička Follow, s. r. o., Banská Bystrica  13.08.2019 pdfFA_1019060003.pdf 
 50190486  Odvoz komunálneho odpadu za 06/2019  CA-CARGO, s. r. o., Čadca   13.08.2019 pdfFA_50190486.pdf
 2840019154  Dodávka elektrickej energie za 06/2019  VSE, a.s., Košice  13.08.2019  pdfFA_2840019154_za_06_2019.pdf
 20190509  Poplatok za právne služby za 07/2019  Advokátska kancelária  - JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca  13.08.2019  pdfFA_20190509.pdf
2850035063 Poplatok za dodávku elektrickej energie 08/2019 VSE, a.s., Košice 13.08.2019 pdfFA_2850035063_za_08_2019.pdf
10165771303 Poplatok za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s., Bratislava  13.08.2019 pdfFA_1016571303.pdf
 1904362900 Preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2020  Poradca podnikateľa. spol. s.r.o., Žilina  26.08.2019  pdfFA_04190880424.pdf
 2019006  Stavebné práce KOBAS, s.r.o., Čadca  26.08.2019  pdfFA_2019006.pdf
 2840019154  Dodávka elektriny  VSE, Košice  26.08.2019 pdfFA__2840019154.pdf
 50190572 Odvoz komunálneho odpadu za 07/2019  CA-CARGO, a.s., Čadca  26.08.2019  pdfFA_50190572.pdf
 90091250 Zaplatenie poistenia "Infokiosky" ČSOB Poisťovňa, a.s., Bratislava  26.08.2019 pdfpoistna_zmluva_90091250.pdf
 1020192502 Oblečenie pre hasičov FIRESYSTEM, s. r. o., Korňa  26.08.2019   FA_1020192502.pdf
 6581441441 PZP  Kooperativa, poisťovňa, a.s., Bratislava   26.08.2019 pdfpoistka_c_6581441441.pdf
6595603974 PZP Kooperativa, poisťovňa, a.s., Bratislava  26.08.2019 pdfpoistka_c_6595603974.pdf
2019031 Licencia na rok 2020 ARIAN-SK, s.r.o.,Žilina 26.08.2019 pdfFA_2019031.pdf
 0232019 Oprava sieti na ihrisku  SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava  09.09.2019  pdfFA_0232019.pdf
 20190581 Poskytnutie právnych služieb za obdobie 08/2019  Advokátska kancelária JUDr. Peter Starapáč, PhD., Čadca    09.09.2019  pdfFA_20190581.pdf
 8609400896  Zálohová faktúra  - mesačník ÚČTO ROPO A OBCÍ 2020  Wolters Kluwer SR, s.r.o. Bratislava   15.10.2019 pdfFA8609400896.pdf
 5100001210 Faktúra za dodávku plynu SPP, a.s., Bratislava 15.10.2019  pdfFA_5100001210.pdf
 20190659 Právne služby 

Advokátska kancelária JUDr- Peter Strapáč, PhD., Čadca 

15.10.2019  pdfFA_20190659.pdf
 20190641  Právne služby nad rámec mandátnej zmluvy   Advokátska kancelária JUDr- Peter Strapáč, PhD., Čadca  15.10.2019 pdfFA_20190641.pdf
 2850035063 Elektrická energia  VSE, a.s., Košice  15.10.2019  pdfFA_2850035063.pdf 
 1016571303 Poplatok za telekomunikačné služby  Slovak Telekom, a.s., Bratislava  15.10.2019  pdfFA_1016571303.pdf
 2840019154 Elektrická energia_09/2019  VSE, a.s., Košice  15.10.2019  pdfFA_2840019154.pdf
 20191658 Nákup tonerov  WAY-COPY SK, s.r.o.  18.10.2019  pdfFA_20191658.pdf
 50190714 Vývoz komunálneho odpadu 09/2019  CA-Cargo, s.r.o., Čadca  18.10.2019   pdfFA_50190714.pdf
 192019 Vystúpenie pri príležitosti mesiaca október - mesiac úcty k starším  KYSUCKÍ HELIGONKÁRI, Skalité č. 976  18.10.2019  pdfFA_192019.pdf
 201919

FA za rozpočet stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce - rozšírenie o vodovodné vetvy DR V 1-5 a DR 1-6 v obci Radôstka 

Stavebné rozpočty s.r.o., Čadca  23.10.2019  pdfFA_201919.pdf
 2019018  FA za projektové práce  stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce - rozšírenie o vodovodné vetvy DR V 1-5 a DR 1-6 v obci Radôstka   Ing. Robert Cyprich, TUBES-PROJ, Čadca 06.11.2019   pdfFA_2019018.pdf
 20190736 Právne služby za mesiac október  - 2019   Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD.,Čadca 06.11.2019    pdfFA_20190736.pdf
 2850035063 Elektrická energia 11/2019 VSE, a.s., Košice   07.11.2019  pdfFA_2850035063.pdf 
 1016571303 Poplatok za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s., Bratislava    07.11.2019 pdfFA_1016571303.pdf 
 50190776  Odvoz komunálneho odpadu za 10/2019 CA-Cargo, as., Čadca   15.11.2019 pdfFA_50190776.pdf
 2840019154 Elektrina za 10/2019   VSE, a.s., Košice  15.11.2019 pdfFA_2840019154_10.pdf 
 2019001442 KEO licencie na rok 2020   KEO, s.r.o.,  25.11.2019 

pdfFA_2019001442.pdf

 20191925  Tonery WAY-COPY SK, Vysoká nad Kysucou  28.11.2019   pdfFA_20191925.pdf
 20190813 Právne služby 11/2019  Adokátska kancelárie JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca  02.12.2019  pdfFA_20190813.pdf
042019 Došla faktúra - práce skladníka MV SR, Pribinova 2, Bratislava 02.12.2019 pdfFA_042019.pdf
20594011 Predplatné - Obecné noviny na rok 2020 INPROST, s.r.o. 04.12.2019 pdfFA_20594011.pdf
2850035063 Elektrina 12/2019 VSE, a.s., Košice 05.12.2019 pdfFA_2850035063.pdf
1016571303 Telekomunikačné služby za 11/2019 Slovak Telekom, a..s, 12.12.2019 FA_1016571303.pdf
2840019154 Elektrina 11/2019 VSE, a.s.,Košice 12.12.2019 pdfFA_2840019154.pdf
50190870 Vývoz komunálneho_odpadu 11/2019 CA-CARGO, a.s.,Čadca 13.12.2019 pdfFA_50190870.pdf
OPS2032019 Prima cenné papiere Prima banka, a.s., Žilina 31.12.2019 pdfFA_OPS_2303_2019.pdf
190023 Audit za rok 2018 V4 Audit, s.r.o.., Žilina  31.12.2019 pdfFA_190023.pdf
1935115811 Inzerent - Obec Radôstka Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z., Bratislava 31.12.2019 pdfFA_1935115811.pdf
 2840019154  Elektrina za 12/2019 VSE, a.s., Košice 13.01.2020 pdfFA_EE_budova_64_12.pdf
50190923 Vývoz TKO 12/2019 Ca-Cargo, a.s., Čadca 15.01.2020 pdfFA_odvoz_TKO_12.pdf
 3191097150  Vodné  SEVAK, a.s., ŽIlina 15.01.2020  pdfFA_vodne_2019.pdf
 1016571303 Telekomunikačné služby 12/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava  15.01.2020   pdfFA_Slovak_Telekom_12.pdf

 2850035063

 Vyúčtovacie faktúry_elektrina  VSE, a.s., Košice 15.01.2020  pdfFA_SPP_vyuctovanie_2019_preplatok.pdf
20190890 Právne služby 12/2019 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., Čadca 15.01.2020 pdfFA_pravne_sluzby_12.pdf
23190031 Zimná údržba 12/2019 Správa ciest ŽSK, A. Hlinku 2621 17.01.2020 pdfFA_SC_Kysuce_ZU_12.pdf
5100001210 Vyúčtovacia faktúra plyn 2019 SPP, a.s., Bratislava 17.01.2020 pdfFA_SPP_vyuctovanie_2019_preplatok.pdf