Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia Dokument 
 075ZA140006  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 075ZA140006  Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava    14.01.2019  pdfDODATOK_c_1_k_zmluve_o_poskytnuti_nenavratneho_financneho_prisp.pdf
 072ZA130081  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072ZA130081   Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava    14.01.2019  DODATOK_c_1_k_zmluve_o_poskytnuti_nenevratneho_financneho_prisp.pdf
 5190044529  Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurence Group, Bratislava   15.01.2019  pdfúrazove_poistenie_uchadzacov_o_zamestnanie_5190044529.pdf
 16012019 DODATOK
č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 02. 10. 2018

 JRK Waste management s. r. o., Grosslingova 17

Bratislava, 811 09

 17.01.2019  pdfDodatok_1_16012019_ku_kupnej_zmluve_02102018.pdf