Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia Dokument 
07012019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb uzatvorenej dňa 22. 02. 2016 Agentúra Európa, s. r. o., DOlné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina  07.01.2019 pdfDodatok_c_1_k_zmluve_o_poskytnuti_sluzieb_zo_dna_22_06_2016.pdf
 075ZA140006  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 075ZA140006  Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava    14.01.2019  pdfDODATOK_c_1_k_zmluve_o_poskytnuti_nenavratneho_financneho_prisp.pdf
 072ZA130081  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Č. 072ZA130081   Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava    14.01.2019  DODATOK_c_1_k_zmluve_o_poskytnuti_nenevratneho_financneho_prisp.pdf
 5190044529  Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurence Group, Bratislava   15.01.2019  pdfúrazove_poistenie_uchadzacov_o_zamestnanie_5190044529.pdf
 16012019 DODATOK
č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 02. 10. 2018

 JRK Waste management s. r. o., Grosslingova 17

Bratislava, 811 09

 17.01.2019  pdfDodatok_1_16012019_ku_kupnej_zmluve_02102018.pdf
24012019 Zmluva o poskytovaní služieb  CA - Cargo, s.r.o., Čadca 24.01.2019 pdfzmluva_o_poskytovani_sluzieb_24012019.pdf
Dodatok č.2, Zmuva OPKZP-PO1-SC111-2017/245  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP  Ministerstvo životného prostredia SR, zast. Slovenská agentúra ŽP  14.02.2019  pdfDodatok_2_Zmluve_NFP_OPKZP_PO1_SC111_2017_23_245.pdf
39185 Zmluva č. 39185 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava  15. 04. 2019 pdfzmluva_39185.pdf
zmluva_nadacia Zmluva o spolupráci Nadácia Spoločne pre región  15.04.2019 pdfZmluva_nadacia.pdf

 Dodatok č. 3 Zmluva

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/245

 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP   Ministerstvo životného prostredia SR, zast. Slovenská agentúra ŽP  30.04.2019  pdfDodatok_3_k_Zmluve_OPKZP_PO1_SC111_2017_23_245.pdf
 5190047075 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie  Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava    30.04.2019 pdfZmluva_5190047075.pdf
 282019  Zmluva o bežnom účte  Prima banka Slovensko, a.s. Žilina  05.08.2019  pdfZmluva_ucet.pdf
 22052019 Nájomná zmluva  Štefan Kubinčan, ml., Radôstka č. 154  22.08.2019  pdfnajomna_zmluva_22052019.pdf