Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia Dokument 
 OPKZP-PO1-SC111_2017_23_245 Dodatok č. 4 k NFP  Slovenská agentúra ŽP, Tajovského 28, 975 90, Banská Bystrica  02.03.2020   pdfDodatok_c_4__k_ZoNF_OPKZP-PO1-SC111-2017-23_245_cast_1.pdf
 OPKZP-PO1-SC111_2017_23_245  Dodatok č. 4 k NFP   Slovenská agentúra ŽP, Tajovského 28, 975 90, Banská Bystrica   02.03.2020   pdfDodatok_c_4__k_ZoNF_OPKZP-PO1-SC111-2017-23_245_cast_2.pdf
         
 3200544  Zmluva o poskytnutí o dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  Dobrovoľná požiarna ochrana SR 19.03.2020  pdfZMLUVA__c_3200544.pdf
         
 31032020 Dohoda o skončení nájomnej zmluvy   Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Radôstka   31.03.2020 pdfdohoda_o_skonceni_najomnej_zmluvy.pdf
 21042020  Zmluva o ČSOB sporiacom účte depozit  Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava  21.04.2020  pdfZmluva_o_ČSOB_sporiacom_ucte_depozit.pdf
20200421  Zmluva o bežnom účte SPORObusiness fondy  Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  21.04.2020

pdfZmluva_o_beznom_ucte_SPORObusiness_fondy.pdf

pdfVOP_cast_1_SLSP.pdf

pdfVOP_cast_2_SLSP.pdf

pdfSADZOBNIK_cast_1_SLSP.pdf

pdfSADZOBNIK_cast_2_SLSP.pdf

23042020 Zmluva o grantovom účte  Prima banka Slovensko,a .s., Žilina 23.04.2020 pdfZmluva_o_grantovom_ucte.pdf
26052020 Zmluva o zriadení vecného bremena  Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina  22.06.2020 pdfzmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena.pdf
502/4040/2001 Záložná zmluva 

Štátny fond rozvoja bývania

Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava7

22.06.2020 pdfzalozna_zmluva_c_502_40402001.pdf