Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia Dokument 
 OPKZP-PO1-SC111_2017_23_245 Dodatok č. 4 k NFP  Slovenská agentúra ŽP, Tajovského 28, 975 90, Banská Bystrica  02.03.2020   pdfDodatok_c_4__k_ZoNF_OPKZP-PO1-SC111-2017-23_245_cast_1.pdf
 OPKZP-PO1-SC111_2017_23_245  Dodatok č. 4 k NFP   Slovenská agentúra ŽP, Tajovského 28, 975 90, Banská Bystrica   02.03.2020   pdfDodatok_c_4__k_ZoNF_OPKZP-PO1-SC111-2017-23_245_cast_2.pdf
 3200544  Zmluva o poskytnutí o dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  Dobrovoľná požiarna ochrana SR 19.03.2020  pdfZMLUVA__c_3200544.pdf