.  

Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia  Dokument
Zmluva o vykonaní služieb Prievoz,s.r.o., Stará Bystrica 03.01.2021 pdfZmluva_vykonani_sluzieb_ZU.pdf
Nájomná zmluva 64/C - byt Anna Borisová, Radôstka č. 25 03.01. 2021  pdfnajomna_zmluva_borisova_rok_2021_64C.pdf
Nájomná zmluva 298//A Roman Skaličan a manž. Katarínam, radôstka č. 298 03.01.2021 pdfnajomna_zmluva_manz_skalicanovci_byt_298_2_rok_2021.pdf
Nájomná zmluva, byt 64/A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693, 023 05 03.01.2021 pdfnajomna_zmluva_kluckova_1Q_2021_byt_64A.pdf
Nájomná zmluva byt - 298/1 od 01012021 do 30062021 Eva Slivková a manž. Stanislav 03.01.2021 pdfnajomna_zmluva_manz_slivkovci_byt_298_1_1Q_2021.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Radôstka v roku 2021 č. zmluvy 01/2021 TJ Spartak Radôstka 04.01.2021 pdfzmluva_o_poksytnuti_dotacie_z_rozpoctu_obce_Radostka_v_roku_2021_TJ_SPARTAK.pdf
 Zmluva o poskytovaní služieb KNsP Čadca 23.01.2021  pdfZmluva_MOM_23012021.pdf
Nájomná zmluva Martin Holienka, Radôstka č. 49, Barbora Zvardoňová,  02.02.2021 pdfnajomna_zmluva_holienka_zvardonova_februar_marec_2021_byt_64B.pdf
 Zmluva o poskytovaní služieb KNsP Čadca 06.02.2021 pdfZmluva_MOM_06022021.pdf
 Zmluva o poskytovaní služieb KNsP Čadca 20.02.2021 pdfZmluva_MOM_20022021.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb KNsP Čadca 25.02.2021 pdfZmluva_MOM_25_02-2021.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb - rámcová zmluva  KNsP Čadca 04.03.2021 pdfZmluva_MOM_04032021.pdf
Nájomná zmluva 64/B Martin Holienka, Radôstka č.  49, Barbora Zvardoňová 19.03.2021 pdfnajomna_zmluva_holienka_zvardonova_april_2021_byt_64B.pdf
Nájomná zmluva 64/A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693 01.04.2021 pdfnajomna_zmluva_kluckova_april_maj_2021_byt_64A.pdf
Nájomná zmluva  64/B Martin Holienka, Radôstka č.  49, Barbora Zvardoňová 26.04.2021 pdfnajomna_zmluva_holienka_zvardonova_64B_MAJ_2021.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR DPOSR, Bratislava  13.05.2021 pdfZmluva_321_0472_DPO_SR_2021.pdf
Nájomná zmluva byt 64/D Pavol Šustek, Krásno nad Kysucou č. 1499 24. 05. 2021 pdfnajomna_zmluva_sustek_64D_MAJ_AZ_AUGUST_2021.pdf
Nájomná zmluva 64/A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693 26.05.2021 pdfnajomna_zmluva_kluckova_byt_64A_JUN_2021.pdf
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov   RECYKLOGROUP, a.s., Bratislava 

 

14.06.2021

 pdfZmluva_o_spolupraci_pri_zabezpeceni_systemu_zdruzeneho_nakladan.pdf
Nájomná zmluva  - byt 64/B Martin Holienka a Barbora Zvardoňová 24.06.2021 pdfnajomna_zmluva_holienka_zvardonova_07_2021_byt_64B.pdf
 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Radôstka v roku 2021  Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Stará Bystrica  29.06.2021  pdfZmluva_2_2021.pdf
Nájomná zmluva byt 64/A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693, 02305 30.06.2021 pdfnajomna_zmluva__07_2021_kluckova.pdf
 Nájomná zmluva - byt 298/1/A Eva Slivková a manž. Stanislav  01.07.2021  pdfnajomna_zmluva_manz_slivkovci_jul_2021.pdf
 Zmluva o dielo a poskytovaní služieb na geoportál obce Radôstka Intellmaps Slovakia, s.r.o., Košice   21.07.2021  pdfzmluva_o_dielo_a_poskytovani_sluzieb_na_geoportaL_obce_radostka.pdf
 Zmluva o dielo - pasport komunikácií obce Radôstka  Intellmaps Slovakia, s.r.o., Košice   21.07.2021  pdfzmluva-o-dielo_pasport_komunikacii_obce_radostka_18072021.pdf
 Nájomná zmluva za 08/2021 Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693, 023 05  21.07.2021  pdfNajomna_zmluva_kluckova_august_2021.pdf
Nájomná  ZMLUVA ZA 8/2021 BYT 64/b Martin Holienka, Radôstka č. 49 a Barbora Zvardoňová 23.07.2021 pdfnajomna_zmluva_za_8_2021_holienka_zvardonova.pdf
Nájomná zmluva byt 298/1/A  Eva Slivková a manž. Stanislav  31.07.2021 pdfnajomna_zmluva_manz_slivkovci_08_09_2021.pdf
Dohoda č.21/19/054/67 ÚPSVaR Čadca 20.08.2021 pdfDOHODA_21_19_054_67.pdf
Nájomná zmluva byt 64/A za 9/2021 Monika Klučkoá, Nová Bystrica č. 693, 023 05 20.08.2021 pdfNajomna_zmluva_9_2021_Kluckova.pdf
Nájomná zmluva byt 64/B za 9/2021

Martin Holienka,Radôstka č. 49

Barbora Zvardoňová

31.08.2021 pdfNajomna_zmluva_holienka_zvardonova_09_2021.pdf
Nájomná zmluva byt 64/D Pavol Šustek, Krásno nad Kysucou, 023 02 31 .08 .2021 pdfnajomna_zmluva_sustek_pavol_09_10_2021.pdf
 Dohoda č. 21/19/012/3  ÚPSVaR Čadca 07.09.2021   pdfDohoda_21_19_012_3_UPSVaR_Cadca.pdf
 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve číslo 5/2017/DVT zo dňa 21.06.2017  Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik  14.09.2021

 pdfDodatok_c_1_k_najomnej_zmluve_c_5_2017_DVT.pdf

pdfpriloha_c_1_k_dodatok.pdf

Nájomná zmluva byt 64/A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693  27.09.2021 pdfnajomna_zmluva_10_2021_kluckova.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Radôstka v roku 2021 č. zmluvy 3/2021

CB Media, s.r.o.

Zborov nad Bystricou

27.09.2021 pdfZmluva_dotacia_3_2021_vydanie_knihy.pdf
Nájomná zmluva 64/B za 10/2021 Martin Holienka, Radôstka č. 49, 023 04 a Barbora Zvardoňová 28.09.2021 pdfnajomna_zmluva_holienka_zvardonova_10_2021.pdf
Zmluva o poskytnutí  dotácie z rozpočtu obce Radôstka v roku 2021 číslo zmluvy 02/2021 Šachový Klub Radôstka. 023 04 08.10.2021 pdfzmluva_o_poskytnuti_dotacie_z_rozpoctu_obce_v_roku_2021_šachový.pdf
Zámenná zmluva zo dňa 22.06.2021

Obec Radôstka

a zamieňajúci

Anna Kubinčanová

Ladislav Korenčík

Anna Korenčíková

 

11. 10. 2021 pdfZamenna_zmluva_11_10_2021.pdf
Memorandum o spolupráci

Mesto Žilina

a

Obec Radôstka

21.10.2021 pdfmemorandum_o_spolupraci.pdf