dochodcovia 2017 073Dňa 15.10.2017 sa v našej obci konalo posedenie so staršími pri príležitosti mesiaca október  "úcta k starším".

Podujatie otvorila  ľudová skupina "Bystrická kasňa",  neskôr nasledovalo vystúpenie detí zo ZŠ s MŠ v Radôstke. Folklórny súbor Radôšťan si pripomenul ľudové zvyky a tradície - odčepčenie nevesty, ktoré pokračovalo vystúpením ľudovej muziky Viktora Zicha. Zakončením podujatia bolo vystúpenie ľudovej hudby Capekovcov zo Skalitého.  Na záver si všetci spoločne zaspievali za doprovodu harmoník p. Ján Kubala a p. Rudolf Kubala. Najstaršou zúčastnenou na posedení bola p. Ľudmila Panáková (87 rokov), ktorá zaujala svojím humorom a vitalitou.

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zorganizovaniu tohto podujatia a taktiež účinkujúcim.