krvOznamujeme občanom patriacich do OZS Stará Bystrica, že dňa 15. 02. 2019, t.j. v piatok sa uskutoční darcovstvo krvi v HTO v Čadci. Odchod darcov bude od Obecného úradu v Starej Bystrici o 7 hodine ráno.

 

Za váš humánny čin Vám ďakujú:

Pracovníci OZS, obecné úrady: Stará Bystrica, Radôstka, Klubina