Celoplošný skríning - Radôstka 10. 04. 2021

 

Vážení občania,

celoplošný skríning sa uskutoční v priestoroch ZŠ s MŠ Radôstka č. 168 (odber bude vykonaný cez okienko, vstup do budovy je zakázaný).

Prosíme občanov, aby na testovanie chodili priebežne.

Testovanie od 07:00 hod. do 19:30 hod. Posledný odber bude vykonaný o 19:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie OÚ Radôstka.