Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia Dokument
05_01_2017 Dotácia na podporu činnosti - TJ SPARTAK Radôstka TJ SPARTAK Radôstka 03.02.2017 pdfZMLUVA_TJ_SPARTAK_RADOSTKA.pdf552.42 KB
 204_K_OK_2017  Zmluva o poskytnutí dotácie  Žilinský samosprávny kraj  12.05.2017 pdfZMLUVA_ZSK_204_K_OK_2017.pdf2.92 MB
 37186  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO  Dobrovoľná požiarna ochrana SR  29.05.2017 pdfZMLUVA_DPO_37186.pdf2.43 MB
203_2017 Ministerstvo vnútra SR Darovacia zmluva_KRHZ_ZA_R_203_2017 29.05.2017 pdfDAROVACIA_ZMLUVA__c_p_KRHZ_ZA_R_203_2017.pdf1.74 MB
17_19_52A_183 Dohoda o zabezpečení  vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

 

13.06.2017 pdfDohoda_17_19_52A_183.pdf4.17 MB
 132_2017  Kúpna zmluva  IKAR, a. s., Bratislava  15.06.2017  pdfKUPNA_ZMLUVA_IKAR_1322017.pdf3.14 MB
 5_2017_DVT  Nájomná zmluva  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica  21.06.2017  pdfNAJOMNA_ZMLUVA_5_2017_DVT.pdf3.31 MB
 9915554432  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb  Slovak Telekom, a. s., Bratislava  21.06.2017  pdfDODATOK_K_ZMLUVE_9915554432.pdf2.06 MB
 27_06_2017  Zmluva o dielo "Úprava Radôstky-protipovodňová ochrana v km 2.450-2.957" v k. ú. obce Radôstka - akutalizácia a doplnenie PD v špecifikovanom rozsahu  Ing. Vladimír Mosný Hycomp, Povraznícka 8, 811 05  Bratislava  03.07.2017  pdfZMLUVA_O_DIELO_MOSNY_HYCOMP.pdf1.85 MB
 5190035777  Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie  Komunálna poisťovňa, a. s., Bratislava  03.07.2017  pdfZmluva_o_urazovom_poisteni.pdf1.36 MB
5_2017_DVT Nájomná zmluva č_5_2017_DVT- "Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 - 2,957" SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Banská Štiavnica 07.07.2017 pdfNajomna_zmluva_5_2017_DVT.pdf2.37 MB
 24_04_2017 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve  JAWOOS, s. r. o., Oščadnica  11.07.2017  pdfDodatok_c_1_k_najomnej_zmluve_JAWOOS_s_r_o.pdf481.28 KB
 12_07_2017  Zmluvy o prenájme miesta na pohrebisku v obci  Obec Radôstka a nájomníci  12.07.2017  pdfPOHREBISKA_ZMLUVY.pdf
17_07_2017 Zmluva o propagácii a reklame Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Žilina  17.07.2017  pdfZMLUVA_PROPAGACIA_REKLAMA_SEVAK.pdf592.03 KB
 21_07_2017  Zmluva o dielo - ozvučenie, osvetlenie, hudba  Ing. Štefan Maták, Crown Band, Čadca  21.07.2017  pdfZmluva_o_dielo_ozvucenie_osvetlenie.pdf420.94 KB
 30_06_2017  Nájomná zmluva  Roman Klučka a Monika Klučková  31.07.2017 Najomna_zmluva_30_06_2017.pdf1.84 MB
 KRHZ_NR_225_005_2017  Darovacia zmluva  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  31.07.2017 pdfDarovacia_zmluva_c_p_KRHZ_NR_225_005_2017.pdf1.80 MB
 21_07_2017  Zmluva o účinkovaní - hudobna produkcia - DJ  Ján Mačas  31.07.2017 pdfZmluva_o_ucinkovani_21_07_2017.pdf418.05 KB
 6581448547  Poistná zmluva - Poistenie malých a stredných podnikateľov - poistenie budov

 Kooperativa, VIENNA INSURANCE GROUP

Bratislava 1, 816 23

 09.08.2017 pdfPoistna_zmlluva_6581448547.pdf442.00 KB
 6581441441  Poistná zmluva - PZP, EČV CA300BT

 Kooperativa, VIENNA INSURANCE GROUP

Bratislava 1, 816 23

 09.08.2017 pdfPoistna_zmluva_6581441441.pdf460.41 KB
 04_09_2017  Zmluva o dielo "Informačné tabule a drobné obslužné zariadenie pre turistov"  FOLLOW s. r. o., Banská Bystrica  08.09.2017  pdfZmluva_o_dielo_4_9_2017.pdf1.07 MB
 04_09_2017

 Kúpna zmluva

"Interaktívna forma sprostredkovania turistických informácií v obci"

 GAMO a. s., Banská Bystrica  08.09.2017  pdfKupna_zmluva_04_09_2017.pdf1.29 MB
18_09_2017 Dotácia na podporu činnosti - Šachový klub Radôstka Šachový klub Radôstka 18.09.2017 pdfZMLUVA_SACHOVY_KLUB.pdf
 5190038938  Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie_5190038938  Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group, Bratislava   07.11.2017 pdfURAZOVE_POISTENIE_UCHADZACOV_O_ZAMESTNANIE_5190038938.pdf1.77 MB
6595603974 PZP na vozidlo CA629CY KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava  07.11.2017 pdfPZP_6595603974.pdf07/11/2017, 09:47
15112017 Licenčná zmluva TENDERnet, s. r. o., Žilina 16.11.2017 pdfLicencna_zmluva_15112017.pdf715.07 KB
301020171 Zimná údržba Milan Prievoznik 23.11.2017 pdfZIMNA_UDRZBA_1.pdf430.50 KB
01D_2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ZO SZV Stará Bystrica 23.11.2017 pdfZmluva_dotacia_ZOSZV.pdf
301020172 Zimná údržba Rastislav Poništ 23.11.2017 pdfZIMNA_UDRZBA_2.pdf392.45 KB
 17/19/012/9  Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm.b) bod 4 zákona č. 417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca  27.11.2017  pdfDohoda_c_17_19_012_9.pdf691.37 KB
 17/19/010/25

 Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 9 zákona

č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca  27.11.2017  pdfdohoda_c_17_19_010_25.pdf95tiahni 9.89 KB
K-1/2017 Zmluva o dielo č. K-1/2017_cast_1 SOAR, spol. s. r. o., Žilina  14.12.2017 pdfZmluva_o_dielo_c_K_1_2017_cast_1.pdf
K-1/2017 Zmluva o dielo č. K-1/2017_cast_2 SOAR, spol. s. r. o., Žilina  14.12.2017 pdfZmluva_o_dielo_c_K_1_2017_cast_2.pdf
K-1/2017 Zmluva o dielo č. K-1/2017_cast_3 SOAR, spol. s. r. o., Žilina  14.12.2017 pdfZmluva_o_dielo_c_K_1_2017_cast_3.pdf
 17/19/52A/183  dodatok č. 1 k dohode číslo 17/19/ 52A /183  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca  15.12.2017  pdfdodatok_1.pdf290.61 KB