Stredoslovenská distribučná, a. s.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 02.06.2023 07:30 do: 02.06.2023 16:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa  distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci: 

Odberné miesto/súpisné číslo domu

24ZSS45727350007 Radôstka Radôstka 0

24ZSS70964240006 Radôstka Radôstka 101

24ZSS7096426000X Radôstka Radôstka 103

24ZSS7096427000S Radôstka Radôstka 104

24ZSS7096429000I Radôstka Radôstka 105

24ZSS7096430000K Radôstka Radôstka 106

24ZSS7096431000F Radôstka Radôstka 108

24ZSS7096432000A Radôstka Radôstka 109

24ZSS70964330005 Radôstka Radôstka 110

24ZSS70964510003 Radôstka Radôstka 111

24ZSS70964340000 Radôstka Radôstka 112

24ZSS7096435000W Radôstka Radôstka 113

24ZSS73058650008 Radôstka Radôstka 114

24ZSS7096436000R Radôstka Radôstka 115

24ZSS7096437000M Radôstka Radôstka 116

24ZSS7096438000H Radôstka Radôstka 117

24ZSS7096439000C Radôstka Radôstka 118

24ZSS7096440000E Radôstka Radôstka 119

24ZSS70964410009 Radôstka Radôstka 120

24ZSS45588860009 Radôstka Radôstka 121

24ZSS70964420004 Radôstka Radôstka 121

24ZSS7096444000V Radôstka Radôstka 122

24ZSS7096447000G Radôstka Radôstka 124

24ZSS7096448000B Radôstka Radôstka 125

24ZSS70964490006 Radôstka Radôstka 127

24ZSS70964500008 Radôstka Radôstka 128

24ZSS7096465000E Radôstka Radôstka 141

24ZSS7096470000X Radôstka Radôstka 145

24ZSS70964940001 Radôstka Radôstka 167

24ZSS7096512000F Radôstka Radôstka 186

24ZSS4582385000X Radôstka Radôstka 197

24ZSS7096542000Y Radôstka Radôstka 218

24ZSS7096558000Z Radôstka Radôstka 237

24ZSS7096570000Q Radôstka Radôstka 251

24ZSS7096577000S Radôstka Radôstka 258

24ZSS7096579000I Radôstka Radôstka 261

24ZSS70965910009 Radôstka Radôstka 291

24ZSS7311743000N Radôstka Radôstka 302

24ZSS7096428000N Radôstka Radôstka 317

24ZSS7334920000V Radôstka Radôstka 2198