Dovoľte nám informovať Vás o tom, že Vaše mesto/Vaša obec bolo vybrané/bola vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies), ktorý organizuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (QBCD).

pdfMedzinárodné_hodnotenie_kompetencií_dospelých_Red.pdf