ochrana osobnych udajovObec Radôstka (prevádzkovateľ) - informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

pdfInformacna_povinnost_prevadzkovatela.pdf

Súhlas so spracovaním osobných údajov

pdfSuhlas_so_spracovanim.pdf
Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov

pdfZiadost_na_obmedzenie.pdf
Námietka proti spracovaniu osobných údajov

pdfNamietka_dotknutej_osoby.pdf
Žiadosť o výmaz osobných údajov

pdfZiadost_o_vymaz.pdf