Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Oddelenie lesného hospodárstva

Doručenie písomnosti verejnom vyhláškou - "Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov - výzva na zabezpečenie obhospodarovateľa v lesoch"

Sprievodný list: pdfDokument_-_2022-11-16T082106.872.pdf

Výzva na zabezpečenie obhospodarovateľa v lesoch: pdfDokument_-_2022-11-16T082210.432.pdf

Zverejnené: 16. 11. 2022