imagesOkresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci 

O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 09.09.2019 od 06:00 hod. 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 12.06.2019. 

 Viac v dokumente na stiahnutie tu: pdfOdvolanie_2ČZNvP.pdf

pdfOdvolanie_2ČZNvP.pdf