kostol radostka m uvodRímsko - katolícky kostol sv. Andreja Svorada a Beňadika v Radôstke, vysvätený 18.7.1998 otcom kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom. Európsky inštitút kultúrnych trás so sídlom v Luxemburgu projekt interiéru tohto kostola ocenil II. miestom za vidiecku architektúru vo východnej Európe.

Architektonické a výtvarné riešenie stavby rešpektuje tradičné stavebné postupy a materiály. Kameň, masívne drevo a drevená šindľová krytina sú výrazovými prostriedkami charakteristickými pre danú lokalitu. Použitie týchto materiálov vytvára predpoklady pre uplatnenie týchto atribútov ľudovej architektúry aj pri hmatovo moderne poňatej stavbe, ktorá chce byť zároveň pokusom o zachovanie a podporu domácej architektúry vychádzajúcej z tradícií regiónu a čerpajúc z klenotnice pôvodnej slovenskej drevenej ľudovej architektúry. Novostavba je na rozdiel od novostavieb kostolov v iných obciach ukážkou citlivého použitia prírodných materiálov Kysúc - kameňa a dreva na sakrálnu stavbu.

Pochádza z pera či skôr ceruzky architektov z architektonického ateliéru Ivana Jarina a architektov Ladislava Mirtu a Mariána Kohana.

Nádherne korešponduje s hornatým terénom, odvoláva sa na krásu starých drevených kostolíkov. S úctou podobnou ľudovej architektúre sa skláňa kopírujúc tvar pahorka na ktorom sa nachádza, a zároveň sa hrdo týči nahor jednoduchou vežou. Aj interiér s jasnými citáciami prvkov ľudovej architektúry vytvára z tohto malého a zároveň veľkolepého priestoru skvelý zážitok.