Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania

č. 120/2021 zo dňa 12.05.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Radôstka a manž. Jana Fidermáková, Lutiše č. 181, 013 05
Belá pri Varíne 

Vyvesené: 13. 05. 2021

Zvesené:  31 .05 .2021

Dokumenty na stiahnutie: pdf20210510_Ozn._ÚR_a_SP_Fidermák.pdf