Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022voľby sa konajú od 07.00 hod. do 20.00 hod.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

2022_209.pdf

Informácie, tlačivá, vzory k voľbám nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

pdfWSG22_11Info1.pdf 

pdfWSG22_11Info2.pdf

Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich ma voliť

Obecné zastupiteľstvo v Radôstke na svojom 15. zasadnutí konanom dňa 17. júna 2022 určilo volebné obvody a počet poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 v obci Radôstka

jeden volebný obvod pre celú obec

sedem poslancov obecného zastupiteľstva

viď výpis uznesení

pdfvypis_uzneseni_obecneho_zastupitetstva_radostka_17062022.pdf

Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa v nich má voliť, o sídle Volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja v roku 2022

pdfZoznam_ZSK.pdf

pdfOznamenie_ZSK.pdfi

Vymenovanie zapisovateľa  miestnej volebnej komisie 

Jaroslav Fekula, starosta obce Radôstka, v zmysle Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 ods. 4, vymenoval dňa 19. 07. 2022 zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Radôstka - Mgr. Martina Šumská, 041/4395129, 0907147132, Obecný úrad Radôstka č. 51, úradné hodiny – pondelok až piatok od 07.00 hod. do 15:00 hod.; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Miestna volebná komisia v obci plní zároveň funkciu okrskovej volebnej komisie.

Sídlo miestnej volebnej komisie: Obecný úrad Radôstka č. 51, 023 04  Radôstka

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov:

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1 – Radôstka

Volebná miestnosť: Obecný úrad Radôstka č. 51 – sála 1. poschodie

Vážená pani/vážený pán,

v prípade potreby odovzdania kandidátnej listiny na starostu obce, kandidátnej listiny na poslanca obecného zastupiteľstva v obci Radôstka je možné po úradných hodinách odovzdať po telefonickej dohode na čísle 0907 147 132 zapisovateľke miestnej volebnej komisie pani Martine Šumskej, bytom Nová Bystrica č. 45 dňa 30.08.2022 (utorok) do 24:00 hod.

Ďakujem za porozumenie, zapisovateľka

Volebná kampaň kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v obci do 5 000 obyvateľov

pdfInformačný_materiál_k_vedeniu_volebnej_kampane_-_obec_do_5_000_obyvateľov.pdf