TKO

Vývoz komunálneho odpadu - malé nádoby na rok 2019

 

Radôstka Vývoz č.1 Vývoz č.2
Február 05. 02. 2019 19. 02. 2019
Marec 05. 03. 2019 19. 03. 2019
Apríl 02. 04. 2019 16. 04. 2019
Máj 14. 05. 2019 28. 05. 2019
Jún 11. 06. 2019 25. 06. 2019
Júl 09. 07. 2019 23. 07. 2019
August 06. 08. 2019 20. 08. 2019
September  03. 09. 2019 17. 09. 2019
Október 01. 10. 2019 22. 10. 2019
November 12. 11. 2019 26. 11. 2019
December 10. 12. 2019 23. 12. 2019