harmonogram vyvoz

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2020

Vývoz komunálneho odpadu - malé nádoby na rok 2020

Radôstka

Vývoz č.1

Vývoz č.2

Marec                         03. 03. 2020                           17. 03. 2020

Apríl                           14. 04. 2020                             28. 04. 2020

Máj                             12. 05. 2020                            26. 05. 2020

Jún                              09. 06. 2020                            23. 06. 2020

Júl                               07. 07. 2020                            21. 07. 2020

August                        04. 08. 2020                            18. 08. 2020

September                  14. 09. 2020                           29. 09. 2020

Október                      13. 10. 2020                           27. 10. 2020

November                   10. 11. 2020                           24. 11. 2020

December                   08. 12. 2020                            22. 12. 2020

Vývoz plastov  - 2020 - vždy 3. streda v danom mesiaci

Marec

 18. 03. 2020

Apríl

 15. 04. 2020

Máj

 20. 05. 2020

Jún

 17. 06. 2020

Júl

 15. 07. 2020

August

 19. 08. 2020

September

 16. 09. 2020

Október

 21. 10. 2020

November

 18. 11. 2020

December

 16. 12. 2020

Zmeny vývozov sú vyhradené.