erb mErb obce: Jedna štvrtina spodnej plochy erbu je zelenej farby a symbolizuje zem a jej zelenú farbu lúk a pasienkov. Ďalšia časť plochy je červenej farby, čo súviselo so „žiarením“, s klčovaním a vypaľovaním lesa, aby gazdovia získali ornú pôdu. V červenom poli erbu je znázornený biely klusajúci kôň – odveký pomocník gazdov.

Vlajka obce: Obdĺžnikového tvaru a nesie zvislé pásy: zelená, biela, žltá, zelená.

Pečať obce: Okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom Obec Radôstka.