1. polrok 2023

Zverejnené v zmysle súhrnnej správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pdfSuhrnna_sprava_1_polrok_2023.pdf

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za I. a II. štvrťrok 2023

docxSuhrnna_sprava_1_polrok_2023_10_ZVO.docx

 

2. polrok 2022

Zverejnené v zmysle súhrnnej správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pdfSUHRNNE_SPRAVY_III_Q_2022.pdf

pdfSUHRNNE_SPRAVY_IV_Q_2022.pdf

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za III. a IV. štvrťrok 2022 - za tieto štvrťroky Obec Radôstka nemala fakturovanú sumu nad 10.000,- Eur

Názov zákazky:         „Revitalizácia námestia obce Radôstka – doplnenie stavebných prác a materiálov“  

Typ zákazky:            Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výzva na predloženie cenovej ponuky vrátane potrebných príloh:


docx1_Navrh_na_plnenie_kriterii_namestie_doplnenie_2022.docx

pdf2_Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_podpisana.pdf

doc3_Zmluva_o_dielo_2022_navrh_namestie_doplnenie.doc

zip4_Vykaz_vymer_k_naceneniu.zip

zipPD_namestie.zip

Zverejnené: 16.11.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky - upresnenie spôsobu doručenia ponuky

pdfUpresnenie_sposobu_dorucenia_ponuky.pdf

Zverejnené: 22.11.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Amfiteáter" - zákazka s nízkou hodnotou

pdfVyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_amfiteater_2022.pdf

 Prílohy výzvy:

Návrh na plnenie kritérií

docxNavrh_na_plnenie_kriterii_amfiteater_2022.docx

pdfNavrh_na_plnenie_kriterii_amfiteater_2022.pdf

Projektová dokumentácia

zipAMFITEATER_PD.zip

Výkaz výmer/zadanie

xlsx240_-_Amfiteater_Radôstka_zadanie.xlsx

Návrh Zmluvy o dielo

docZmluva_o_dielo_2022_navrh_amfiteater.doc

Zoznam poddodávateľov - návrh

docxNavrh_zoznam_poddodavatelov.docx

Zverejnené: 12. 10. 2022

Vysvetľovanie č. 1: pdfOtazka_c_1.pdf

03.11.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky - oznámenie o oprave
pdfObec_Radostka_oznamenie_predlzenie_lehoty_Amfiteater_2022.pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Tribúna a závlahový systém ihriska" - zákazka s nízkou hodnotou

pdfVyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_tribuna_2022.pdf

Prílohy výzvy:

Návrh na plnenie kritérií

docxNavrh_na_plnenie_kriterii_tribuna_2022.docx

pdfNavrh_na_plnenie_kriterii_tribuna_2022.pdf

Projektová dokumentácia

zipPD_tribuna_radostka.zip

Výkaz výmer/zadanie

xlsx220_-_Tribúna_a_závlahovy_systém_ihriska_Radôstka_zadanie.xlsx

Návrh Zmluvy o dielo

docZmluva_o_dielo_2022_navrh.doc

Zoznam poddodávateľov - návrh

docxNavrh_zoznam_poddodavatelov.docx

Zverejnené: 12.10.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky - oznámenie o oprave

03.11.2022

pdfObec_Radostka_oznamenie_predlzenie_lehoty_Tribuna_2022.pdf

Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky s názvom

„Rekonštrukcia a obnova chodníka a krytu vozovky štátnej cesty č. III/52001 – časť ZŠ s MŠ a kostolom, KN-5/1, KN 1105/1“

 Zverejnené: 16.06.2022

Dokumenty na stiahnutie tu: zipVyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_vratane_sutaznych_podkladov.zip

Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky s názvom:

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov v k. ú. Radôstka, KN-C 1134, 1135, 1127/1“

 Zverejnené: 07.04.2022

Dokumenty na stiahnutie tu:zipVyzva_PD_zadanie_pre_uchadzacov_1.zip

ZRUŠENÉ!!!!!!!!!

Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky s názvom

„Rekonštrukcia a obnova chodníka a krytu vozovky štátnej cesty č. III/52001 – časť ZŠ s MŠ a kostolom, KN-5/1, KN 1105/1“

 Zverejnené: 06.04.2022

Dokumenty na stiahnutie tu: zipVyzva_PD_zadanie_pre_uchadzacov.zip