Výzva na predloženie cenovej ponuky "Amfiteáter" - zákazka s nízkou hodnotou

pdfVyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_amfiteater_2022.pdf

 Prílohy výzvy:

Návrh na plnenie kritérií

docxNavrh_na_plnenie_kriterii_amfiteater_2022.docx

pdfNavrh_na_plnenie_kriterii_amfiteater_2022.pdf

Projektová dokumentácia

zipAMFITEATER_PD.zip

Výkaz výmer/zadanie

xlsx240_-_Amfiteater_Radôstka_zadanie.xlsx

Návrh Zmluvy o dielo

docZmluva_o_dielo_2022_navrh_amfiteater.doc

Zoznam poddodávateľov - návrh

docxNavrh_zoznam_poddodavatelov.docx

Zverejnené: 12. 10. 2022

Vysvetľovanie č. 1: pdfOtazka_c_1.pdf

03.11.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky - oznámenie o oprave
pdfObec_Radostka_oznamenie_predlzenie_lehoty_Amfiteater_2022.pdf