civilna ochrana mOrganizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike na rok 2017

Termíny akustického preskúšania sirén 2017:

  • 9. 6.
  • 14. 7.
  • 11. 8.
  • 8. 9.
  • 13. 10.
  • 10. 11.
  • 8. 12.