ZRUŠENÉ!!!!!!!!!

Obec Radôstka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky s názvom

„Rekonštrukcia a obnova chodníka a krytu vozovky štátnej cesty č. III/52001 – časť ZŠ s MŠ a kostolom, KN-5/1, KN 1105/1“

 Zverejnené: 06.04.2022

Dokumenty na stiahnutie tu: zipVyzva_PD_zadanie_pre_uchadzacov.zip