1. polrok 2023

Zverejnené v zmysle súhrnnej správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pdfSuhrnna_sprava_1_polrok_2023.pdf

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za I. a II. štvrťrok 2023

docxSuhrnna_sprava_1_polrok_2023_10_ZVO.docx

 

2. polrok 2022

Zverejnené v zmysle súhrnnej správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pdfSUHRNNE_SPRAVY_III_Q_2022.pdf

pdfSUHRNNE_SPRAVY_IV_Q_2022.pdf

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 ZVO za III. a IV. štvrťrok 2022 - za tieto štvrťroky Obec Radôstka nemala fakturovanú sumu nad 10.000,- Eur