Výzva na predloženie cenovej ponuky "Tribúna a závlahový systém ihriska" - zákazka s nízkou hodnotou

pdfVyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_tribuna_2022.pdf

Prílohy výzvy:

Návrh na plnenie kritérií

docxNavrh_na_plnenie_kriterii_tribuna_2022.docx

pdfNavrh_na_plnenie_kriterii_tribuna_2022.pdf

Projektová dokumentácia

zipPD_tribuna_radostka.zip

Výkaz výmer/zadanie

xlsx220_-_Tribúna_a_závlahovy_systém_ihriska_Radôstka_zadanie.xlsx

Návrh Zmluvy o dielo

docZmluva_o_dielo_2022_navrh.doc

Zoznam poddodávateľov - návrh

docxNavrh_zoznam_poddodavatelov.docx

Zverejnené: 12.10.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky - oznámenie o oprave

03.11.2022

pdfObec_Radostka_oznamenie_predlzenie_lehoty_Tribuna_2022.pdf