Názov zákazky:         „Revitalizácia námestia obce Radôstka – doplnenie stavebných prác a materiálov“  

Typ zákazky:            Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výzva na predloženie cenovej ponuky vrátane potrebných príloh:


docx1_Navrh_na_plnenie_kriterii_namestie_doplnenie_2022.docx

pdf2_Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_podpisana.pdf

doc3_Zmluva_o_dielo_2022_navrh_namestie_doplnenie.doc

zip4_Vykaz_vymer_k_naceneniu.zip

zipPD_namestie.zip

Zverejnené: 16.11.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky - upresnenie spôsobu doručenia ponuky

pdfUpresnenie_sposobu_dorucenia_ponuky.pdf

Zverejnené: 22.11.2022