Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

"Územný plán regiónu Žilinského kraja" - zaslanie informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko

Zverejnené: 28.11.2022 

pdfSprievodny_list.pdf

pdfInformácia_hodnotenie_strategického_dokumentu.pdf