Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva - doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

Rozhodnutie č. OU-ZA-OOP4-2022/002885/SCH zo dňa 24. 11. 2022

pdfSprievodny_list_dorucenie_verejna_vyhlaska.pdf

pdfRozhodnutie_OU_ZA_OOP4_2021_002885_SCH_24_11_2022.pdf

Zverejnené: 28. 11. 2022