V súvislosti s referendom, ktoré sa bude konať v sobotu dňa 21. januára 2023 v čase od 07:00 do 22:00 hodiny môže volič požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania referenda okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená - okrsok č. 1 v Radôstke.

Z tohto dôvodu prosíme občanov, ktorí chcú voliť prostredníctvom prenosnej volebnej schránky, aby sa nahlásili telefonicky, na e-mail:
Martina Šumská, zapisovateľka, tel. kontakt 041/4395129, 0907147132, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Hlasovací preukaz

Pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebudú môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku - okrsok č. 1 v Radôstke, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Z tohto dôvodu prosíme občanov, ktorí chcú požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu, aby zaslali svoju žiadosť na e-mail, doručili osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.
Kontakt: Martina Šumská, zapisovateľka, tel. kontakt 041/4395129, 0907147132, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

pdfHlasovací_preukaz.pdf

https://www.radostka.sk/8-aktualne-dianie/494-referendum

 

Špeciálna volebná komisia 

Vážení občania, v súlade s ust. § 5 ods. 6 zák. č. 395/2022 z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende je možné najneskôr do 20. januára 2023 do 12:00 hod podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania na telefónnom čísle zapisovateľky špeciálnej volebnej komisie Mgr. Jany Štrbovej, 0961 574 212, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viac informácií v dokumente pdfZiadost_o_hlasovanie_do_Specialnej_VK.pdf