Dňa 10.05.2023 (streda) od 09:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta: 

Odberné miesto/súpisné číslo

24ZSS4565426000E Radôstka Radôstka 0

24ZSS7096324000D Radôstka Radôstka 2

24ZSS7096327000Z Radôstka Radôstka 3

24ZSS7096328000U Radôstka Radôstka 3

24ZSS7096329000P Radôstka Radôstka 4

24ZSS7096332000H Radôstka Radôstka 6

24ZSS7183113000O Radôstka Radôstka 7

24ZSS7096486000Y Radôstka Radôstka 161

24ZSS7096490000L Radôstka Radôstka 164

24ZSS7096330000R Radôstka Radôstka 228

24ZSS7096491000G Radôstka Radôstka 279

24ZSS70963260003 Radôstka Radôstka 289

24ZSS7096587000M Radôstka Radôstka 460

Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 10.05.2023 13:30 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.