stiahnuťSEVAK, a.s, Žilina oznamuje svojím odberateľom, že od 20.09.2021 do 15. 10. 2021 bude mimoriadny odpočet vody. Žiadame svojich odberateľov, aby bol sprístupnený prístup k meradlu (šachta, pivnica).

Odberatelia môžu stav meradla nahlásiť telefonicky alebo SMS na tel. čísle 0907 672 119 (p. Miloš Štrba) SMS správa musí obsahovať: meno a priezvisko, súpisné číslo, stav meradla.

SEVAK, a.s., Žilina ďakuje za spoluprácu.