stiahnuť

Vážení občania, zber a odvoz PLASTOV bude LEN vo štvrtok a to dňa 21. 10. 2021. 

Zároveň si Vás dovoľujeme poprosiť, aby ste pri zbere plastov používali výlučne transparentné (priesvitné) vrecia na to určené.

Spoločnosť vykonávajúca zber plastov pristúpila k tomuto kroku, z dôvodu, že vo farebných (čiernych, modrých, žltých...) nepriehľadných vreciach sa čoraz častejšie začal objavovať aj tuhý komunálny odpad a iné, čo do plastov nepatrí.

Upozorňujeme teda, že ak sa pri zbere plastov vyskytnú aj iné  - farebné vrecia, nebudú vyvezené.

Ďakujeme pekne. 

Obec Radôstka