Vážení spoluobčania,

stavba kanalizácie je skolaudovaná a funkčná. V súčasnosti prichádzajú do schránok našich občanov Výzvy k pripojeniu na verejnú kanalizáciu od spoločnosti SEVAK a.s.. V prílohách si môžete pozrieť list od spoločnosti SEVAK a.s. a Metodickú príručku k pripájaniu na verejnú kanalizáciu.

Postup a potrebné dokumenty na pripojenie nájdete v priložených súboroch a tiež na webovej stránke www.sevak.sk.

Pre zjednodušenie administratívnej záťaže obyvateľov budú pri vypĺňaní “Žiadosti o pripojenie novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu“ nápomocní aj pracovníci obce. 

V prípade nejasností vám informácie poskytnú v Zákazníckom centre SEVAK a.s. - pobočka Čadca na tel. č. : +421 (0) 41 707 17 11.

Po doručení „Výzvy“ zo spoločnosti SEVAK máte 90 dní na pripojenie a uzatvorenie zmluvy na odvedenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

O skutočnosti, že ste už vašu nehnuteľnosť/rodinný dom pripojili na kanalizáciu a začali ste s odvedením odpadovej vody do verejnej kanalizácie, je vašou povinnosťou informovať a nahlásiť to na Obecný úrad v Radôstke - 041/4395129.  

 

docxPOKYNY.docx

 pdfVyzva.pdf

pdfMetodická_príručka.pdf

xlsDohoda1ZriadCastiVP_KPCudzPoz_102021_IP.xls

xlsDohoda2_Spol_VP_KP_Spol_Uživ_102021_-_X.xls

xlsDohoda3_Spoluvl_Spol._zriad.VP_KP_102021_IP.xls

xlstlačivo_smer.čísla_DOM_2022.xls

xlsxŽiad_Pripojenie_KP_na_VK_102021_IP.xlsx

xlsxŽiad_Pripojenie_VP_na_VV_102021_IP.xlsx