Osvedčenie podpisu

  • Občan sa musí dostaviť osobne
  • Preukázať sa platným občianským preukazom
  • Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis
  • Správny poplatok – 1,50 €

Osvedčenie listiny

  • Originál listiny
  • Správny poplatok – 1,50 € za jednu stranu
  • Preukázať sa platným občianským preukazom

Výpis a odpis z registra trestov

  • Obec Radôstka nevydáva
  • Uvedený úkon sa vykonáva na Matričnom úrade v Starej Bystrici