kostol radostkaArchitektúra rímsko-katolíckeho kostola v Radôstke presahuje regionálny význam snahou o jedinečné spojenie odkazu starých majstrov s najmodernejšími európskymi parametrami duchovného priestoru. Vychádza z tradície drevenej architektúry.

V extrémnom svahu malebného údolia Radôstky sa týči jednoduchá zvonica, ktorá spoločne s veľkopriestorovou drevenou konštrukciou chrámovej lode vytvára sakrálny priestor podobný gotickým katedrálam. Na stavbu boli použité tradičné materiály - drevo, pieskovec, šindeľ a ešte zachované tradičné postupy vyzdvihujúce úroveň prác domácich stavbárskych a tesárskych majstrov.

Štíhla, kozmická, z diaľky viditeľná zvonica, pokrytá tradičným šindľom, pokojný dlhý nástup do kostola, rytmus kamenného pieskovcového múru a pilierov, priestranné nízke vstupy nás pokorne dovedú pod široký dáždnik chrámovej lode. Prostota výrazu architektúry symbolizuje jednoduchosť prvých kresťanov a asketickú skromnosť svätcov Andreja-Svorada a Beňadika, ktorým je kostol posvätený. Okolo presbytéria a v presbytériu je priestor zámerne výtvarne obohatený, aby kulminoval v mieste obetného stola. Tradičný tabuľový oltár tvoria drevené sochy Andreja-Svorada a Beňadika s drsnou textúrou horalského štýlu v tvrdom dreve, maľované výjavy z ich života a obraz zvestovania Panny Márie. Pred obetným stolom je bronzový kríž s korpusom Ježiša Krista víťaziaceho nad démonom. V bočnom oltári z dubového masívu je stvárnená bronzová socha Kristus - božské srdce, Imago pietatis. spodobenie ktorej bolo v takejto forme zaznamenané naposledy v stredoveku. V druhom bočnom oltári je drevorezba Panny Márie. Chvejivú atmosféru vytvárajú vitráže so symbolikou Panny Márie (drahokam) so stromom života a zobrazením sv. Andreja-Svorada a Beňadika.

Umelecké dotvorenie, ktoré je dielom mladých umelcov európskeho mena: Bohuš Kubinský, Monika Kubinská - Slovensko, Marcin Rzasa - Poľsko, umocňuje priestor okolo najdôležitejšieho miesta pre duchovný obrad - oltárny stôl z bieleho, jedinečného cararského mramoru. Krížová cesta maľovaná na skle je dielom maliarky Zuzany Benáčkovej z Prahy.

Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Andrejovi Svoradovi a sv. Beňadikovi bol ocenený 2. miestom vidieckou kultúrou v Luxembursku.
V obci sa taktiež nachádzajú zvonice v miestnych častiach u Panáka, u Fuskov, Sobolčín.