eu fondy2program rozvoja vidikaMPSR

 

 

 

 

 

 

Na financovanie investície rekonštrukcie mostov získala obec nenávratný finančný príspevok (NFP) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorý je spolufinancovaný fondom „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)“ vo výške 99.967,70 Eur. Informoval o tom starosta obce Jaroslav Fekula.


Účelom projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov v k. ú. obce Radôstka“ je investícia do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania infraštruktúry obce malých rozmerov.
Obec zrekonštruovala most v miestnej časti u Jaška (pri základnej škole) a most v miestnej časti Panakovia.

 pdfrekonstrukcia_mostov_Radostka.pdf 

MOST č 1 Panakovia

 

 

 

 

 

 

 

MOST č. 1 "Panakovia"

 

MOST č 2 u Jaska

 

 

 

 

 

 

 

MOST č. 2 "u Jaška"