žskObec Radôstka v rámci výzvy na poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2018 v rámci programu KULTÚRA získala finančné

prostriedky vo výške 800,- eur na podporu Folklórneho súboru Radôšťan za účelom ušitia mužských krojov. 

Obec ďakuje za podporenú aktivitu.