logo 1

Projekt rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v našej obci bol  spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95 % a z vlastných zdrojov rozpočtu obce.

  Typ a názov projektu:

„Rekonštrukcia obecného domu, časť hasičská (požiarna) zbrojnica - interiér“

  Výška poskytnutej dotácie: 30.000,- Eur

pdfPublicita_hasicska_zbrojnica.pdf