Názov projektu: Zvýšenie povedomia a informovanosti o turistických lokalitách a zaujímavostiach v obci Radôstka 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opis projektu: Predmetom projektu je vybudovanie infraštruktúry pre turizmus v obci Radôstka, ako investícia do rekreačnej infraštruktúry, turistických infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

Cieľ projektu:   -  zlepšiť stav verejnej infraštruktúry a vzhľad krajiny 

                      - zlepšiť infraštruktúru miestneho vidieckeho cestovného ruchu

                      -  rozšíriť poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu

                      -  zvýšiť informovanosť turistov o atraktivitách obce 

                      - oživiť znevýhodnenú vidiecku oblasť

                      - vytvoriť priestory pre trávenie voľného času pre rodiny, seniorov a turistov 

 

Prijímateľ: Obec Radôstka

Výška NFP: 30. 000,- EUR 

eu fondy2program rozvoja vidikaMPSR