dhz radostka erbV obci Radôstka pôsobí DHZ už od roku 1927. Za tieto roky sa vystriedali viaceré generácie členov. Do nášho dobrovoľného hasičského zboru sa združujú deti, mládež a dospelí. Terajší počet členov DHZ Radôstka je 45.

Každoročne sa hasiči našej obce zúčastňujú pri hasení požiarov, pri odstraňovaní rôznych kalamít, pomáhajú pri povodniach, v zimnom období pri snehovej kalamite a v neposlednej rade sa zúčastňujú rôznych súťaží v rámci okresu a kraja. DHZ Radôstka každoročne uskutočňuje rôzne súťaže ako napr. ZAHAS Radôstka Cup, kde využíva zrekonštruovaný „Športový areál Janotová“.