fs radostan mFolklórny súbor vznikol v roku 2008, kde zakladateľmi boli Miroslav Slivka, Adrián Ďurčo, Milan Ďurinák, Ľuboš Hulák. v súčasnosti má 58 členov (dospelých, mládež aj deti) a pracuje pod záštitou obce Radôstka. Vystupuje v rámci Žilinského samosprávneho kraja, reprezentuje aj v rámci družby s FS Ivana Brníka Jelisavec v Chorvátskej republike. Terajší vedúci súboru sú Jaroslav Skaličan a Vlasta Chrenová.

Cieľom folklórneho súboru je prezentácia amatérskych ľudových súborov a jednotlivcov, zachovávanie ľudových tradícií a zvykov, pripomenutie historických koreňov Slovákov. FS Radôšťan každoročne usporiada folklórny ples, fašiangový sprievod cez obec, fašiangovú zábavu, folklórne slávnosti pri príležitosti vysviacky kostola v mesiaci júl a „odčepčenie nevesty na svadbe“. Zúčastňujú sa aj rôznych súkromných akcií, ktoré spríjemňujú spevom a tancom.