Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radôstka č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za vodu

Zverejnené: 21.02.2022

pdfVZN_1_2022_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_vodu.pdf