Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia v zmysle zákona o energetike na základe revízie 22kV/NN vedenia č. 114, k.ú. Radôstka.

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 16. 01. 2018

Dátum zvesenia na úradnej tabuli: 16. 02. 2018

pdfOznamenie_o_vyrube.pdf306.38 KB

pdfVyzva_vyrub.pdf283.54 KB

pdfMapova_cast.pdf281.02 KB