Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania

č. 163/2021 zo dňa 03.05.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník:Gabriela Repková, Radôstka č. 254, 023 04 Radôstka 

Vyvesené: 03.05.2021

Zvesené: 19.05.2021

Dokumenty na stiahnutie:pdf20210503_Ozn._SP_Studňa_Repková.pdf