Dokument na stiahnutie: pdfVZN_2_2022_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady.pdf

Schválené: 03.12.2021 

Vyvesené: 14.12.2021

Zvesené: 

Účinnosť: