Úradná tabuľa

Názov: Oznámenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín č. 147ú2022

Žiadateľ: Peter Sýkora, Krásno nad Kysucou č. 1384, 023 02

Dokumenty  na stiahnutie:pdfoznamenie_o_zacati_spravneho_konania_na_vydanie_suhlasu_na_vyru.pdf,pdfoznamenie_o_zacati_SP_na_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin_a_nari.pdf

 

Vyvesené: 30.03.2022

Zvesené dňa: