Oznámenie o začatí územného konania a upustenia od miestneho zisťovania a ústneho rokovania č. 259/2022

Žiadateľ:  Renáta Žaludová, Horelica č. 300, 022 01 Čadca 

Stavba: "Zmena stavby rodinného domu č.s. 133" 

Dokument na stiahnutie:pdfoznamenie_o_zacati_konania_259_2022.pdf

Vyvesené: 22.06.2022

Zvesené: